Pohádkový týden

Ve dnech 4. – 8. března jsme se věnovali nejen autorům ilustrací, ale především četbě ukázek z níže
uvedených titulů. Proč pohádky? Nestárnou, vychovávají, je v nich moudro i ponaučení, stále mají
dětem co říct.
Jiří prezentoval knihy Krtek ve městě, kde vinou lidí musí příroda ustupovat nové zástavbě, na
problematiku odlišnosti poukazovala pohádka O modrém kocourkovi. Oba tituly ilustroval Zdeněk Miler.
Magdaléna představila Malované pohádky, O zvědavém štěňátku.
Nelu Székelyovou zaujaly Moje první pohádky s velkými písmeny.
Krtek je stále velice slavný, zná ho každý správný Čech. Matěj přečetl příběh Krtek a maminka
spisovatelky Hany Doskočilové s ilustracemi Zdeňka Milera.
Rostislavovi rodiče četli Pohádky bratří Grimmů a Maminčiny pohádky.
Klasická pohádka inspirovaná lidovou slovesností Karla Jaromíra Erbena Zlatovláska s výběrem českých
pohádek se líbila Nele Sofii. Tuto žákyni nadchly také Veselé pohádky a říkadla.
Tituly Pohádkový dědeček Eduarda Petišky s ilustracemi Zdeňka Milera a Bylo nebylo – sbírku klasických
pohádek Boženy Němcové s obrázky Heleny Zmatlíkové má stále v oblibě Inés.
Martin upřednostňoval příběhy s detektivní zápletkou před pohádkami. Velký případ školního
detektiva, Školní strašidlo autorky Zuzany Pospíšilové z prostředí školní třídy, v němž se mísil reálný svět
se světem fantazie. Kniha Mami, kup mi psa! pojednávala o prázdninovém dobrodružství Ondřeje a jeho
čtyřnohého kamaráda.
Po jarních prázdninách se zaměříme na listování a vyhledávání informací v různých druzích encyklopedií.