Den prevence

Dnešní školní den byl věnován Dni prevence. V naší třídě se lektorka z Renarkonu věnovala velmi aktuálnímu tématu netolismu, čili chorobné závislosti na tzv. virtuálních drogách (sociální sítě, internetové služby, počítačové hry, mobilní telefon atd.).

Co napsali o besedě sami žáci?

Po zazvonění školního zvonku jsme všichni dali židle do kruhu a sedli si. Jako první jsme se představili. Poté si sedli zpět do lavic a kreslili jsme hodiny s režimem našeho dne. Když všichni dokreslili a dopsali, přesunuli jsme se zpět do kruhu. Své výtvory si všichni představili a dále jsme si povídali o svých povinnostech doma. Pak jsme se přesunuli zpět do lavic a nakreslili si Maslovowu pyramidu s našimi hodnotami, ohodnotili si je, společně si pověděli pár historek a rozloučili se s paní lektorkou.

Kamča a Karla.

I ostatní žáci ohodnotili besedu jako zajímavou a poučnou. Líbilo se jim, že mohli vyjádřit svůj názor a že všichni mluvili otevřeně.

Druhá polovina Dne prevence se týkala volby povolání. Žáci si ve dvojicích představovali různá povolání – uplatnění v životě, hrubá a čistá mzda, stupeň vzdělání, vlastnosti, dovednosti a znalosti potřebné k výkonu daného povolání a mnoho dalšího. I tato aktivita se žákům líbila a ohodnotili ji jakou užitečnou a zajímavou.

Den prevence – Netolismus
Režim dne
Maslowova pyramida