Den prevence

15.3. se ve škole konal Den prevence. Pro žáky 7. ročníku byla připravena beseda s lektorkou organizace Renarkon na téma kouření. Žáci byli pomocí pomůcek seznámeni s negativními vlivy kouření a došlo také na téma normalizace kouření v pohádkách.

Další dvě hodiny jsme věnovali posilování třídního kolektivu. V kruhu důvěry jsme probírali vztahy ve třídě a vztahy třídy s učiteli. Poté následovala krátká procházka po okolí školy.