Projekt čtenářských dílen – Malujeme literární postavu

Ve čtenářských dílnách se v současnosti věnujeme také popisu a charakteristice literární postavy. Děti se ve skupinách seznamovaly s textem, diskutovaly o svých představách a následně je výtvarně ztvárnily. Každá třída 1. i 2. stupně měla možnost zvolit si postavu dle vlastního výběru. Knihy si půjčili ze školní knihovny. Díky získanému grantu na realizaci projektů souvisejících s čtenářskou gramotností jsme měli možnost pořídit do knihovny nové, atraktivní tituly. Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.