Čtenářská a mediální gramotnost – Spisovatelem a ilustrátorem snadno a lehce

Žáci 1. stupně v průběhu posledních čtrnácti dní pracovali na čtenářském projektu – Spisovatelem a ilustrátorem snadno a lehce. Na základě části přečtené knihy ze školní knihovny si sami vymysleli pokračování knihy. Vzniklo tak množství velmi zajímavých příběhů i s ilustracemi. Ty jsou prezentovány na školních nástěnkách, webových stránkách tříd a školy a následně budou vloženy do žákovských portfolií. Děti 1. tříd pracovaly především s velkými písmenky a obrázky. Tento projekt se bude během roku opakovat.