EVVO koordinátor

Zeměpisná olympiáda

Letos podruhé proběhlo okresní kolo zeměpisné olympiády online formou během dvou březnových termínů. Zúčastnilo se jej 8 žáků z naší školy. Do dalšího kola sice žádný nepostoupil, ale i tak prokázali své znalosti a umísili se většinou ve středu soutěžního pole. Nejlépe se dařilo Lukáši Zajoncovi ze 7.B, který se umístil na 7. místě z 45 soutěžících…. číst dále…

Setkání koordinátorů enviromentální výchovy

12. ročník Setkání koordinátorů environmentální výchovy proběhl letos 27.1. 2022 formou online konference. Významným bodem byla například prezentace pana profesora Jaroslava Petra, který se z biologického pohledu věnoval aktuálnímu tématu koronaviru. Jeho prezentace Pandemie a její původce, nám zase vnesla další pohled na toto téma. Pan doktor Dobroslav Matějka se zase pokusil vyzvednout a popularizovat… číst dále…

Projekt krokus

Letošní rok jsme se začali věnovat již dlouhodobému projektu Krokus s děvčaty z 9.B. V hodinách pracovní výchovy jsme vysadily cibulky žlutých krokusů, které jsme již několikátý rok po sobě obdrželi od Holocaust Education Trust Ireland (HETI), která spolupracuje s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Jejich květy nám na jaře mají připomenout… číst dále…

Výkup kaštanů a žaludů – poděkování

Chtěli bychom poděkovat všem žákům školy, jejich rodičům, prarodičům, kteří se letos podíleli na pomoci v přikrmování zvěře v zimním období. Místnímu mysliveckému sdružení se i přes nepříliš bohatý rok na tyto lesní plody podařilo vykoupit 780 kg kaštanů a 30kg žaludů. Pochvala patří např. Alexandru Staňkovi z 2. A, Vaškovi Foltovi z 1.B Šarlotě… číst dále…

Výkup kaštanů a žaludů

Tradiční výkup kaštanů a žaludů proběhne v myslivně ve Staré Bělé za symbolickou cenu 1 Kč za 1 kg kaštanů a 3 Kč za 1 kg žaludů. Datum: středa 20.10. a čtvrtek 21.10 v čase od 16:00 do 18:00 Adresa: Na Pešatku 7 724 00 Ostrava-Stará Bělá

Dlouhodobý plán EVVO

Ve školním roce 2021/2022 stejně jako v předchozích létech i těch budoucích si vytváříme plán EVVO. Environmentální výchova jako průřezové téma ŠVP vede žáky k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Umožňuje… číst dále…

Den Země

Den Země se každoročně koná 22. dubna. V moderním pojetí jde o ekologicky svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Kromě připomenutí odpovědného chování k přírodě jsme se na naší škole zaměřili na téma „Ze života hmyzu“. Učitelé v rámci svého vyučování zařazovali do svých hodin toto téma, které pak s žáky různě kreativně zpracovávali. Některé… číst dále…

Zeměpisná olympiáda

Během jarních prázdnin 17. 2. a v náhradním termínu 24. 2. se 6 žáků školy (tři žáci z 6. tříd, dva ze 7. tříd a jeden žák z 8.A) zúčastnilo okresního kola zeměpisné olympiády. Olympiáda obsahovala tradičně tři části – práci s mapou, praktickou část a test teoretických znalostí. Novinkou bylo její on-line provedení v… číst dále…

Projekt krokus

Protože většina z nás se nemá možnost v dnešních dnech pohybovat v areálu školy, aspoň formou několika obrázků vám chci ukázat probouzející se školní zahradu a připomenout Projekt Krokus. Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku holocaustu mladým lidem a uctít památku židovských obětí. Projekt organizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro… číst dále…