EVVO koordinátor

Den Země

Den Země se koná 22. dubna. Je celosvětovou ekologickou akcí, která se snaží všem lidem ukázat cestu k přírodě a propagovat pozitivní přístup k životnímu prostředí. V naší škole jsme se připojili o něco později dvoudenním projektem 27. a 28. dubna.  V letošním roce se žáci prvního stupně zaměřili na téma stromy. Každá třída to pojala různě… číst dále…

Zeměpisná olympiáda

Dne 22. 2. 2023 proběhlo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Z naší školy po absolvování školního kola se soutěže zúčastnili 3 žáci. Největší úspěch zaznamenal Daniel Procházka ze 7.B, který v konkurenci 29 soutěžících obsadil krásné 3. místo, a Vojtěch Pachula z 6.C se pak dělil o pěkné 12-13 místo. Oběma chlapcům gratulujeme a přejeme další úspěchy v následujících letech.

Tonda Obal na cestách

Naše škola od letošního školního roku umožňuje žákům třídit papírový, kovový a plastový odpad přímo ve své třídě. Pro lepší orientaci v této problematice jsme pro ně zařídili bezplatný ekologický program společnosti EKO-KOM Tonda Obal na cestách. Jednalo se o interaktivní besedu spojenou s hrou na téma třídění a recyklace odpadu. Lektor žákům během besedy ozřejmil… číst dále…

Projekt Krokus

I v letošním roce navazujeme v tomto projektu. Za sebou máme zatím jeho počáteční část, kdy jsme s děvčaty 9.C vysadily nové krokusy do naší školní zahrady. Na jaře až rozkvetou nám připomenou oběti Holokaustu.

Sběr kaštanů a žaludů – poděkování

Chtěli bychom poděkovat všem žákům školy, jejich rodičům, prarodičům, kteří se letos podíleli na pomoci v přikrmování zvěře v zimním období. Výkup proběhl již podruhé v myslivně ve Staré Bělé a místnímu sdružení se povedlo vykoupit přibližně 1260 kg kaštanů a 536 kg žaludů. Pochvala patří např. sourozencům Gelnerovým, Hajchelovým či Strakošovým, ale samozřejmě i… číst dále…

Výkup kaštanů a žaludů

Výkup kaštanů a žaludů  proběhne i letos v myslivně  ve Staré Bělé ve středu 19.10. a čtvrtek 20.10 v čase od 16:00 do 18:00.  Sběrem pomůžete místnímu sdružení v přikrmování zvěře v zimním období. Cena výkupu je jen symbolická –  1 Kč za 1 kg kaštanů a 3Kč za  1 kg žaludů.  Adresa  myslivny: Na Pešatku 7  724 00 Ostrava-Stará Bělá       V případě dotazů se obraťte… číst dále…

Den Země

22. dubna se slaví Den Země a od roku 1990 se k oslavám přidala také Česká republika. Jeho oslavy pojali žáci a učitelé na naší škole různým způsobem. Na druhém stupni se tento den pouze připomenul a letos bude nahrazen projektem Dny Evropy, kdy si žáci jednotlivých tříd navzájem představí vylosované země Evropské unie.

Přírodovědný seminář

22. dubna 2022 jsem se měla možnost zúčastnit Přírodovědného semináře pro učitele v místním Planetáriu. Byla nám zde představena aktuální nabídka filmů pro žáky od 1. tříd po středoškoláky jako např. (Kouzelný glóbus, Lucie a tajemství padajících hvězd, Zrození planety Země, Fantom vesmíru a jiné.) Seznámili jsme se dále s dalšími možnostmi využití Planetária a hvězdárny k doplnění… číst dále…

Velká cena ZOO

24.3. se 4 týmy vybraných žáků 7. až 9. tříd zúčastnilo Velké ceny ZOO. Letošní ročník byl zaměřený na téma les. Družstvo sedmých tříd obsadilo 37 místo ze 140 týmů. Družstvo 9. tříd pak v druhé kategorii bylo 35., a osmáci 51. a 58. ze 110 týmů. I když žádný z týmů nepostoupil do dalšího… číst dále…

Zeměpisná olympiáda

Letos podruhé proběhlo okresní kolo zeměpisné olympiády online formou během dvou březnových termínů. Zúčastnilo se jej 8 žáků z naší školy. Do dalšího kola sice žádný nepostoupil, ale i tak prokázali své znalosti a umísili se většinou ve středu soutěžního pole. Nejlépe se dařilo Lukáši Zajoncovi ze 7.B, který se umístil na 7. místě z 45 soutěžících…. číst dále…