Den Země

V sobotu 22. dubna slavila naše planeta svátek. Také žáci naší třídy se k této oslavě připojili. V rámci
projektu byly připraveny tematicky zaměřené aktivity: referáty o domácích mazlíčcích, kresby stromů,
vystižení tvarů čarami, vnímání velikosti, báseň o Zemi, o třídění odpadu, vybarvení obrázků, sledování
pořadů na ČT edu – Brďo a ohrožená Země, Život rostlin a živočichů v měsíci dubnu, O řece Odře.
Protože poznávání přírody je nejlepší cestou k její ochraně, vydáme se v pátek 28. dubna na jarní
vycházku.