Balónový baseball

Dvě družstva o stejném počtu hráčů.
1. Polaři – hrají v prostoru uvnitř ( mezi žíněnkami ) a snaží se chránit mety ( žíněnky ).
2. Nadhazovači – stojí mimo vnitřní prostor a snaží se hodit do prostoru polařů míč tak, aby ho polaři
nechytili ve vzduchu.
Chválím žáky za chování a jednání fair-play. 🙂