Třídní schůzka budoucí šesté třídy

Uskuteční se v úterý 4. června 2024 v 16.30 hodin, účast nutná. Žáci mají zapsáno v žákovských knížkách,
sdělení podepište.