Mapa mého světa

Rozvíjení fantazie žáků, práce s rýží, fixy, vodovými barvami. Výkresy budou součástí diplomové práce.