Zahájení školního roku 2023 / 2024

Vážení rodiče, milí žáci. Prázdniny pomalu končí, začne nový školní rok. Vkládám informace k prvnímu
školnímu týdnu 4. – 8. září 2023. Zároveň připomínám pomůcky pro 5. třídu, jejich seznam naleznete na
webové stránce s datem 26. 6. 2023. Těším se na vás. Vaše třídní učitelka Mgr. Kateřina Bílková