Hurá, prázdniny!

Vážení rodiče,
děkuji Vám za vynikající spolupráci po celou dobu školního roku 2022 / 2023. Přeji Vám krásné léto
a hezkou dovolenou.
Milí žáci,
mějte slunečné a pohodové prázdninové dny plné nezapomenutelných zážitků. Buďte na sebe opatrní
a jednejte vždy obezřetně. Na viděnou v pondělí 4. září, kdy bude v 8.00 hodin zahájen nový školní
rok 2023 / 2024.
Kateřina Bílková