Vánoční andělé

Anděl je nadpřirozená duchovní bytost. Bývá zobrazován jako postava s křídly. V hodině pracovní výchovy žáci po
obvodu vystřihli z modře nebo červeně potištěného papíru jeho tělo. Vytvořili zástřihy na spojení křídel, které do sebe
zasunuli tak, aby se křídla ocitla vzadu za tělem andílka. Pokud se na něj zepředu přilepí cedulka se jménem, je
možno výrobek použít jako jmenovku na sváteční stůl.