Den prevence – Renarkon

Ve čtvrtek 2.12.2021 proběhl den prevence. Navštívili nás pracovníci centra Renarkon. Dvouhodinové téma besedy bylo „Co si myslím o drogách“. Povídali jsme si o činnosti střediska Renarkon, jaké služby nabízí pro drogově závislé. Udělali jsme si přehled o drogách, hlavně těch, na kterých je v současnosti nejvíce lidí závislých, o jejich účincích a hlavně následcích. Přednášející obohatila debatu celou řadou praktických zkušeností a osobních zážitků.

Další náplní dnešního dne byly aktivity zaměřené na budoucí povolání deváťáků. Jednou z aktivit byly „Čtyři rohy“, kde ve čtyřech skupinách jsme debatovali o čtyřech oblastech zaměstnání: školství, zdravotnictví, obchod, velký podnik typu Škoda auto. Debatovali jsme o jednotlivých profesích těchto oblastí, jejich uplatnění, platech a co musíme udělat, abychom toto zaměstnání mohli vykonávat.