Škola osobního života

Dne 3. dubna se v naší třídě konal projektový den Cesta k dospělosti. Žáci byli lektorkou citlivě seznámeni s dospíváním, se změnami, kterými prochází jejich tělo. Důraz byl kladen na mateřství, rodičovství a správný výběr životního partnera.