Tandemová výuka

Duben je považován za měsíc bezpečnosti silničního provozu. Z tohoto důvodu se žáci obou pátých tříd dne 3. dubna zaměřili na přípravu výkresů k blížícímu se projektovému vyučování s dopravní tematikou.