Pokračujeme ve sportovní výzvě

Dne 17. března v hodině tělesné výchovy plnili žáci dvě disciplíny Olympijského víceboje: lehy – sedy
a kliky. Před odchodem do tělocvičny zhlédli ve třídě výukové video. Po rozcvičce byly děti rozděleny
do dvou skupin. Podle svých možností podali všichni ty nejlepší výkony a měli radost z pohybu. Paní
učitelce Mgr. Daně Janíčkové děkuji za vynikající spolupráci a těším se na další setkání. Žáky chválím
za kázeň a vzorné chování. 🙂