Matematický klokan

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která
byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník
ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V České republice se tato soutěž
konala poprvé v roce 1995. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do šesti kategorií. Ve všech kategoriích
účastníci řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase 60 minut zpracování a 15 minut organizační
práce, přičemž vybírají jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách
podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu
jeden bod strhává. Aby účastníci nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet
bodů, kolik je v kategorii úloh. V naší kategorii Klokánek lze získat maximálně 120 bodů.
Nejlepšími řešiteli jsou chlapci Martin Patrik Hořínek a Patrik Dítě, kteří mají shodně 63 bodů.
Z děvčat je nejúspěšnější Viktorie Smutná s počtem 56 bodů. Se ziskem 55 bodů nám udělal radost
Matyáš Šťástka. Blahopřejeme. Všechny děti získaly účastnický list, který si založily do portfolií.