Planeta Země 3000

Zeměpisná prezentace cestovatele a dobrodruha Adama Lelka seznámila žáky s velmi vzdálenou krajinou.
Kambodžské království se nachází v jihovýchodní Asii. Dozvěděli jsme se spoustu informací o kultuře,
zvycích, fauně i flóře, gastronomii, dopravě a školách. Dlouho zapomenutou zemi nyní opět objevují
turisté pro její krásy budhistických chrámů a nádhernou přírodu. Akce se nám moc líbila, nebyl to
promarněný čas. Příští rok se podíváme do dech beroucí Chile.
Po vzdělávacím programu poskytl lesopark Bělský les dětem prostor ke sportovnímu vyžití i relaxaci.
Slunečný den jsme si všichni užili, žáky chválím za vzorné a bezproblémové chování. 🙂