Olymijský víceboj

Tělesná výchova tohoto týdne byla věnována plnění dvou disciplín Olympijského víceboje. Důležitou
přípravou byla rozcvička a po jejím ukončení byli žáci rozděleni do dvou skupin. Házelo se
dvoukilogramovým medicinbalem zády do směru hodu a míč byl držen v natažených pažích nad hlavou.
Každý měl tři pokusy. Náročné bylo skákání přes švihadlo po dobu dvou minut. Pevně byly stanoveny
čtyři způsoby přeskoků a jejich pořadí. Každým způsobem se skákalo 30 sekund.
1. způsob – přeskoky snožmo s kroužením švihadla vzad
2. způsob – přeskoky snožmo s kroužením švihadla vpřed
3. způsob – přeskoky s kroužením zkřižmo vpřed ( vajíčko )
4. způsob – přeskoky střídnonož s kroužením švihadla vpřed
Žáci měli jeden pokus. Všichni podali výborné výkony, měli radost z pohybu. Paní učitelce Mgr. Daně
Janíčkové děkuji za vynikající spolupráci.