Druhá světová válka

Celé první pololetí se žáci ve vlastivědných hodinách zabývali významnými událostmi českých dějin.
Z nejstaršího období se postupně přesunuli až do současnosti. Za jediný rok poznali skoro čtyři století
v historii života našich předků. V historickém putování našel zalíbení žák Ondřej Hlatký. Se svými rodiči
patří k nadšencům, kteří v terénu hledají s detektory historické předměty ukryté pod zemí. Pátrají po
věcech z druhé světové války. Ondřej seznámil své spolužáky se životem Adolfa Hitlera, pohovořil o akci
Reinhard ( vyhlazovací tábory Belzec, Sobibor, Treblinka na území Polska ), operaci Barbarossa, bitvě
u Stalingradu, sibiřské zimě, rodině Goebbelsových a bunkru pod říšským kancléřstvím v Berlíně. Svůj
výklad doložil obrázky. Ondřej se historií zabývá také proto, aby lépe porozuměl tomu, co se děje v době,
v níž žije. Ondřeje velmi chválím 🙂 a jeho rodičům děkuji za poskytnuté fotografie.
Znát dokonale minulost znamená vyvarovat se chyb, které provázely život našich předků.