Modelování

Je způsob, jak se vyjádřit beze slov. Stačí jen vzít do rukou plastelínu a nechat kreativitu volně plynout.
V dnešní hodině výtvarné výchovy žáci proměnili podle své fantazie barvy modelovací hmoty v různé
postavy, oblíbená zvířata, krásné květiny, stromy…