Vyšívání

Po dobu jednoho měsíce se v hodinách pracovní výchovy vyšívalo. Vypnutí látky zajistil vyšívací kruh.
Bez něj by byly stehy nepravidelné. U křížkové výšivky byl použit křížkový steh. Většina žáků využila
při vyšívání obrysů nebo ohraničení tvarů zadní steh. Děti pracovaly s nadšením a každý výrobek je
překrásným originálem. Rodičům velmi děkuji za zajištění pomůcek.