Matematický klokan

Mezinárodně koordinovaná soutěž, které jsme se 22, března zúčastnili. Úlohy byly seřazeny ve třech
skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získávají soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou
se jim jeden bod strhává. Aby účastníci nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový
počet bodů, kolik je v kategorii úloh. V naší kategorii Klokánek lze získat maximálně 120 bodů.
Nejlepších výsledků dosáhli chlapci: Martin Patrik Hořínek 95 bodů, Tobiáš Tokarčík 77 bodů,
Patrik Dítě 74 body. Žáci získali účastnický list, který si založí do portfolií. Všem soutěžícím patří
poděkování za snahu.