Březen – měsíc knihy

Vyhledávat informace v encyklopediích o oblíbených tématech včetně zvířat, přírody, vědy, vesmíru,
technologií, historie a mnoha dalších mohli žáci díky Viktorii, Nele Sofii a Inés, kteří tyto vědomostní
zdroje přinesli. Záliby v pokusech představil Rostislav, Radima lákají stavitelská dobrodružství
v Minecraftu. Žákem prezentovaná kniha nadchla především chlapce, protože nabízí podrobný postup,
jak zmíněné stavby vytvořit.