Matematická olympiáda

Velmi cenné zkušenosti s řešením šesti zapeklitých matematických úloh získal žák Martin Patrik Hořínek.
Ve vstupním kole soutěže vypočítal a do předem stanoveného termínu všechno odevzdal. Stal se tak
úspěšným řešitelem domácí části soutěže. Blahopřejeme.