Vánoční besídka

Je tady 22. prosinec. Den bez učení a dalších školních povinností. Ježíšek přišel ještě za tmy a pod
stromeček položil dvacet nádherných balíčků. V klavírním podání žákyň Magdalény Soškové a Nely
Sofie Pilchové zněly třídou koledy. Následovalo vzájemné předávání a rozbalování dárků. Nechyběly
deskové hry, při nichž probíhala ochutnávka cukroví. Závěrem děti zhlédly animovaný film Sobík Niko.