Lednové tvoření

Inuité obývají arktické oblasti Aljašky, Grónska, Kanady či Sibiře. Žijí v mrazivých a ledových pustinách. Eskymáci
žáky vyrobení si hoví pěkně v teple a krášlí prostor chodby naší školy.