Návštěva starobělské knihovny

Dnes jsme zjistili, jak a podle čeho se máme v knihovně orientovat, jak vyhledávat. Mnoho dětí z naší třídy již knihovnu navštěvují a další žáci projevili zájem o registraci. Knihovnice se dnes více věnovala pohádkám a na závěr měly děti skupinovou práci : Cesta za ukrytou tajenkou. Hravě si s tím poradily. Šikulky!