Internet? Proč ne!

V besedě konané ve středu 9. února seznámil strážník žáky se základy vhodného užívání internetu a
sociálních sítí. Zopakoval s nimi důležité informace k zabezpečení počítače nebo mobilního
telefonu. Zabýval se též otázkou, proč mají mít rodiče přístup do telefonů a aplikací svých dětí.
Malá pozornost byla odměnou žákům za vzorné chování. 🙂