Beseda s policií

Ve středu 9.2. se v naší třídě uskutečnila beseda s Městskou policií.
Tématem byl INTERNET a jeho bezpečné používání. Žáci se zamýšleli nad výhodami a nevýhodami internetu, rozlišování virtuálního světa a reality, upřesnili si, které údaje je možno zveřejnit, a které v žádném případě nezveřejňovat.
Celkově byla tato beseda velmi poučná a žáky velmi zaujala.