Dopravní den

Duben je považován za měsíc bezpečnosti silničního provozu. Každoročně se tomuto tématu na naší
škole věnujeme. Dne 8. dubna se uskutečnil projekt prvního stupně s názvem BEZPEČNĚ NA CESTÁCH.
Žáci se zabývali historií vzniku jízdního kola, viděli obrázek Draisova odrážedla z roku 1818 a dověděli
se, že na přelomu 19. a 20. století musel mít velocipedista řidičský průkaz s uvedenou adresou
i povoláním opatřený podobenkou. Věnovali se povinné a doporučené výbavě, četli cyklistické
desatero, plnili online testy. Lektorka ze společnosti První pomoc ŽIVĚ ukázala resuscitaci na modelu. Zhlédli film „BEZPEČNĚ K CÍLI“, kde v krátkých, cca tří minutových kapitolách byly popsány
základní informace, které by žáci měli znát, než se sami do provozu vydají. Ve spolupráci s Ministerstvem
dopravy a Českým červeným křížem vzniklo CD „PRVNÍ POMOC“, které seznámilo žáky se správným
chováním po dopravní nehodě. Všichni si zaslouží pochvalu za pěkné chování. 🙂