PRIMA POKUSY

Naše třída se 29. března proměnila v chemickou laboratoř. Formou zábavných pokusů a aktivit
seznámila paní Ing. Dagmar Gluchová žáky s fyzikálními a chemickými jevy:
– fakírské lože a nafukovací balónek
– pokus s kyslíkem a oxidem uhličitým
Na závěr si děti vyrobily skládáním z papíru MLUVKU. Devadesátiminutový program
Nenewtonovská kapalina byl perfektně připraven, žáky zaujal a obohatil o nové vědomosti.
Paní Ing. Dagmar Gluchové patří veliké poděkování. 🙂
Máme rádi mléko je název dalšího setkání, které nás čeká 16. června. Těšíme se.