DĚTI, POZOR, ČERVENÁ!

Aktiv BESIP spolu s Klubem dopravní výchovy vyhlásili výtvarnou soutěž s tematikou bezpečnosti
silničního provozu nazvanou: SPRÁVNÉ A BEZPEČNÉ PŘECHÁZENÍ VOZOVKY. V hodinách výtvarné
výchovy jsme se tomuto tématu věnovali. Deset prací bylo zasláno hodnotitelské komisi na ZŠ a MŠ
Alberta Kučery v Ostravě – Hrabůvce okrskovým metodikům dopravní výchovy. Autory nakreslených
obrázků jsou žáci: Dítě Patrik, Hořínek Martin Patrik, Kratochvílová Inés, Mandinec Rostislav, Plavi
Sofie, Prokopová Viktorie, Schönwälder Tom, Sošková Magdaléna, Székelyová Nela, Tokarčík
Tobiáš. Vedle výtvarné stránky bude při hodnocení kladen důraz na vystižení hesla výtvarné soutěže.
Držte nám palce!