Nezařazené

Přijímací řízení – testy na covid-19 – Mimořádné opatření

Přijímací zkoušky se může zúčastnit jen žák, který a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, ab) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7… číst dále…

Třídní schůzka 13.4.2021

Vážení rodiče, v úterý 13. 4. 2021 se uskuteční online třídní schůzka od 16.30 do 18.00, podle potřeby déle. Přihlásíte se prostřednictvím účtu svých dětí do předmětu Výchova ke zdraví. Děti byly informovány na třídnické hodině 8. 4. Těším se na setkání s vámi alespoň v této formě. Jana Persichová

Čtení s porozuměním

Kresbu školního strašidla jménem Kradarus svačinózus podlesvé fantazie ztvárnili žáci: Agáta, Amálie, Tomáš Duda, Víteka Zuzana. Za jejich zdařilá dílka je velmi chválím. 🙂Ještě od devíti žáků nemám vyplněné pracovní listy.Mají čas do 31. března.

Pondělí 15. 3. 2021

Učivo naleznete v přiloženém souboru.

Sdělení k přijímacím zkouškám

Dobrý den, oznamuji vám, že termín přijímacích zkoušek se přesouvá na 3.5.2021 a 4..5.2021. L.Paták

Distanční výuka

Od 1. 3. 2021 přecházíme opět na distanční výuku. Každodenní učivo, online výuku a úkoly najdete v Teamsech.

Zeměpisná olympiáda

Během jarních prázdnin 17. 2. a v náhradním termínu 24. 2. se 6 žáků školy (tři žáci z 6. tříd, dva ze 7. tříd a jeden žák z 8.A) zúčastnilo okresního kola zeměpisné olympiády. Olympiáda obsahovala tradičně tři části – práci s mapou, praktickou část a test teoretických znalostí. Novinkou bylo její on-line provedení v… číst dále…

Vyhodnocení projektu MODERNÍ STAVBY

Jak jste si již určitě přečetli na hlavní stránce školy – soutěž Moderní stavby byla ukončena. S naším plakátem Londýnská okurka jsme se umístili až v druhé polovině soutěžících tříd (práce na počítači asi nebude naší nejsilnější stránkou), zato v soutěžním kvízu zabodoval náš Lukáš a obsadil krásné druhé místo. Gratuluji!

Vyhodnocení projektu MODERNÍ STAVBY

Skončil projekt s názvem MODERNÍ STAVBY, v kterém naše třída soutěžila s budovou Velkého národního divadla v Pekingu. Náš plakát sice neobsadil žádnou z předních příček, ale myslím si, že konečné 6. místo není zase až tak špatné. Mnohem úspěšnější jsme byli v hodnocení modelů staveb, a to hned dvakrát. Krásné druhé místo obsadil se… číst dále…

Vyhodnocení projektu Moderní stavby

A je tady všemi očekávané vyhlášení školní soutěže Moderní stavby. Dlouho jsme čekali, abychom vám mohli výsledky sdělit osobně ve škole, ale vypadá to, že bychom se vás taky nemuseli dočkat :-). Proto jsme se rozhodli zveřejnit výsledky touto cestou. Pro připomenutí. V měsíci listopadu proběhl on-line projektový den na téma Moderní stavby po roce 1993…. číst dále…