Setkání koordinátorů EVVO

25. 1. 2024 proběhl 14. ročník setkání koordinátorů environmentální výchovy, kterého jsem se měla možnost zúčastnit. Představily se zde různé organizace jako ZOO, Ursus, Odpaďáček, Beskydské hřebenovky, LIFECOALA a školy se svými projekty, mobilními aplikacemi, webovými stránkami, kterými inspirovali ostatní. Bylo také představeno několik soutěží a programů zaměřených na udržitelný rozvoj a ochranu přírody.

Hlavním bodem programu pak byly přednášky M. Žáka a D. Tichého o klimatických změnách a jejich dopadech. Kromě seznámení se s aktuálním stavem klimatu a alarmující vizí do budoucna se pánové podělili o zkušenosti s osvětovými aktivitami a inspirovali tím účastníky k šíření další osvěty a ukázkou možných řešení situace s ukázkou dobré praxe.