Den Země

Den Země se koná 22. dubna. Je celosvětovou ekologickou akcí, která se snaží všem lidem ukázat cestu k přírodě a propagovat pozitivní přístup k životnímu prostředí. V naší škole jsme se připojili o něco později dvoudenním projektem 27. a 28. dubna. 

V letošním roce se žáci prvního stupně zaměřili na téma stromy. Každá třída to pojala různě – uměleckým zpracováním, kvízy, vycházkou do přírody apod.

Na druhém stupni jsme se zamysleli nad problematikou výroby elektrické energie, kterou k životu potřebujeme. Projektové dny jsme pojali jako soutěž mezi třídami. Výsledkem byly tematické nástěnky a modely elektráren. Žáci ještě soutěžili v kvízu, který byl vytvořen k těmto nástěnkám.

Vítězné tři třídy vyhrály výlet do ZOO Ostrava. Modely elektráren byly oceněny dorty, kvíz diplomem. V soutěži tříd se nejlépe umístila třída 8. A, na druhém místě 8. B a třetí skončila třída 9. B. Nejlepší modely pak měly třídy 9. A, 6. A a 7. B. Vítěze bylo ale těžké vybrat, protože zdařilé výstupy byly od všech.