Výtvarná soutěž

V měsíci březnu se úspěšně zúčastnila výtvarné soutěže Terezie Neubertová z 8. B. Výtvarnou soutěž pořádal Klub Českého staváka ke 100letému výročí založení. Téma soutěže byl Český stavák ve výstavním postoji a účast v soutěži byla opravdu vysoká.

Slavnostní předání cen účastníkům proběhne na zámku Linhartovy u Krnova 4. 5. 2024 v sobotu v 9 hodin. Součástí předání cen bude výstava nejlepších výtvarných prací všech tří věkových kategorií do 20. místa. Následně budou práce vystaveny v Zemědělském muzeu v Praze.

Účast zde potvrdil i náměstek ministra zemědělství Ing. Miroslav Skřivánek Ph.D., pod jehož záštitou soutěž proběhla.