Bajka

Třídní projekt zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti a čtení s porozuměním
se v naší třídě uskutečnil v úterý 26. října. Žáci doplňovali přirovnání ke zvířatům,
pracovali na interaktivní tabuli. Na on – line procvičování www.umimeto.org bajku
přečetli, vybrali správné poučení. Také do hodiny tělesné výchovy byly zařazeny pohybové
aktivity o zvířatech např. Na veverky a kuny, Na ovečky a vlka, Postoj čápa.
Žáky chválím za donesené materiály, knížky a domácí přípravu plynulého čtení, které bylo
ohodnoceno známkou do žákovské knížky. 🙂