Projekt krokus

Letošní rok jsme se začali věnovat již dlouhodobému projektu Krokus s děvčaty z 9.B. V hodinách pracovní výchovy jsme vysadily cibulky žlutých krokusů, které jsme již několikátý rok po sobě obdrželi od Holocaust Education Trust Ireland (HETI), která spolupracuje s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. 
Jejich květy nám na jaře mají připomenout těžké osudy židovského obyvatelstva během druhé světové války. Žáci devátých tříd se budou tomuto tématu věnovat později v hodinách dějepisu a k připomínce se vrátí ještě na jaře, kdy květy budou zdobit zahradu v okolí školy.