Informace o programu primární prevence v naší třídě

termíny: 4. 5., 25. 5., 8. 6. – vždy první dvě vyučovací hodiny

Vážení rodiče,
v následujícím období bude ve třídě Vašeho dítěte probíhat program primární prevence zaměřený na podporu klimatu třídy a vztahové roviny mezi žáky. Program bude realizován metodiky prevence Pedagogickopsychologické poradny, Ostrava – Zábřeh, p. o.

Program primární prevence bude uskutečňován dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., vyhláška o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a dle preventivního plánu školy.
Jedná se o program primární prevence, který proběhne ve třech setkáních, každé v rozsahu dvou vyučovacích hodin. Program se uskuteční na půdě škole za přítomnosti pedagoga
(třídního učitele).

Cílem programu je podpořit pozitivní klima třídy a vztahovou rovinu mezi žáky
prostřednictvím vzájemného poznání se, ocenění se a rozvoje spolupráce třídního kolektivu.

Za Pedagogicko-psychologickou poradnu
Mgr. Petra Chudá, Mgr. Jakub Macošek
Metodici prevence
Pedagogicko-psychologická poradna Ostrava

  1. listopadu 1123, Ostrava – Poruba, 708 00