Anglický jazyk – učivo pro nemocné

  • procvičovat 2. lekci k učebnici Explore Together 2 můžete na: elt.oup.com/student/letsexplore
  • učebnice str. 18 – 19
  • PS str. 14 – 15, vystřihni si a vybarvi str. 53,54, napiš a uč se číst i psát str. 62 UNIT 2 Clothes
  • uč se ústně i písemně časovat sloveso být, existovat – to be:

  • přítomný čas průběhový si prostuduj:
  • pracovní listy si vytiskni a dle zadání vyplň či vybarvi, uč se rozšířenou slovní zásobu oblečení: