Změna termínu třídních schůzek

Vážení rodiče a prarodiče, 

vedení školy změnilo z důvodu vysoké nemocnosti termín třídních schůzek na úterý 30.11. od 16.30 hodin. Schůzky budou probíhat on-line přes Teams.

V MS Teams je už nyní vytvořena schůzka, kterou naleznete v kalendáři MS Teams a také ve skupině s názvem 21/22_Třídní schůzky_6.C. Další možnost připojení je přes odkaz: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1g5f9kalEHMpBecEXhVbeMq3SC8JzKs8BsYf79BSAn01%40thread.tacv2/1637273177534?context=%7b%22Tid%22%3a%225496b6a0-8312-48fe-8169-c48b794a922b%22%2c%22Oid%22%3a%22f80c656a-133a-4618-a81f-7c9456ba7607%22%7d.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte mě kontaktovat.

Eva Krejčíčková