Den prevence

Dne 2. 12. 2021 proběhl na naší škole den prevence, který měl dvě části. V první části jsme se věnovali kariérovému poradenství. Žáci si založili portfolio, které jim v devátém ročníku pomůže rozhodnou čemu se budou věnovat po základní škole. Dále se seznámili s různými povoláními formou hádací hry.

Ve druhé části nás navštívil lektor Lukáš z organizace Renarkon, se kterým jsme rozebírali vztahy ve třídě. Žáci si dále měli představit, že ztroskotali na pustém ostrově, který měli nakreslit. Poté žáci popisovali svůj první den na ostrově.