ZAYFERUS

Poznávání přírody je nejlepší cesta k její ochraně. Informovaný a moudrý člověk ví, jak je příroda křehká,
dovede ji správně využívat a chránit. Společnost ZAYFERUS nabídla našim žákům program zaměřený na
letové schopnosti i lovecká umění dravých ptáků. Vše bylo spojeno s profesionálním výkladem, vtipnou
formou se děti dozvěděly podstatné ze života dravců, sov a do programu byly zapojeny soutěžemi
o pexesa, kalendáře, o přílety dravců na jejich ruku. Nad hlavami nám přeletěli obrovští supi, rychlí sokoli
útočili střemhlav na kořist. To, že budeme více vědět o dravcích v přírodě, o vztazích a zákonitostech, nás
povede správným směrem.