Zápis z vycházky

Výstupem jarní vycházky z 28. dubna jsou vyplněné pracovní listy, nakreslené nebo nalepené obrázky,
vylisované luční rostliny, listy stromů a keřů. Práce budou vloženy do žákovských portfolií.