Matematický klokan

Koncem března proběhla soutěž Matematický klokan, informace o jejím průběhu a nejlepších řešitelích ve všech kategoriích na naší škole jste si již na webových stránkách školy mohli přečíst. Soutěž probíhala na mnoha školách v celé republice, v kategoriii Kadet (žáci osmých tříd, devátých tříd a příslušných ročníků víceletých gymnázií) soutěžilo v našem městě přes 1 400 žáků. S potěšením můžeme sdělit, že na  prvních dvou místech se v této kategorii v okrese Ostrava umístili naši žáci 9.C Zdeněk Drastich a Lukáš Drastich. K tomuto pěknému úspěchu oběma chlapcům srdečně gratulujeme!