Zahájení školního roku

Vážení rodiče, milí žáci, v nejbližších dnech nás opět čeká návrat dětí do školních lavic.

Vkládám zde tedy několik informací k pohodovému začátku školního roku 2021/2022.

Vstup do školy bude žákům umožněn v čase 7:20 – 7:40 hodin, v roušce nebo respirátoru. Ochranný prostředek se bude nosit ve společných prostorách školy, žáci budou řádně poučeni. U vchodu bude změřena teplota a povolen vstup do šaten.

Ve třídě proběhne preventivní testování žáků:

1. testování proběhne 1. září

2. testování 6. září

3. testování 9. září 2021

Vždy testujeme v době 7:40 – 8:00 hodin.

V případě, že má dítě 14 dnů po druhé dávce očkování, v posledních 180 dnech prodělalo nemoc covid nebo máte potvrzení o testování z odběrového místa, odevzdá žák potvrzení třídnímu učiteli. (nebude testováno)

Výuka bude 1. září probíhat do 9:00 hodin, obědy ve školní jídelně budou vydávány od 11:45 – 14:00 hodin. Provoz školní družiny od 1. září 6:30 – 8:00 hodin a po ukončení vyučování – 17:00 hodin.

2. září – 3. září budou mít žáci výuku do 12:35 hod.

Budou probíhat třídnické práce (Děti si nosí pouze přezůvky, batoh, pouzdro, deníček, ŽK, svačinu).

Od následujícího pondělí již budeme pracovat podle rozvrhu. Můžete sledovat Aktuality, Dokumenty a Týdenní plány.

V úterý 7. 9. se budou konat třídní schůzky v 16:30.

Přeji nám všem příjemný a pohodový vstup do nového školního roku.

Hrabovská Terezie