Zahájení školního roku 2021/2022

Milí rodiče a žáci,

všechny vás srdečně zdravím a přeji úspěšné vykročení do nového školního roku. Chtěla bych vás stručně seznámit s průběhem prvních školních dnů.

Nástup do školy je ve středu 1. září 2021. Žákům bude škola zpřístupněna po přeměření teploty a s ochranou dýchacích cest od 7:20 do 7:40 (nejpozději!!). Od 7:40 do 8:00 proběhne společné testování žáků (další testování 6. a 9. září). Testovat se nemusí ti, kteří mají certifikát o očkování, potvrzení o prodělaném covidu ne starší 180 dní nebo test z odběrového místa. Žáci si mohou přinést i svůj vlastní test.

První den nemusí mít žáci přezůvky. Bude upřesněna doba výuky v následujících dnech, žáci budou seznámeni s rozvrhem hodin a vyučujícími. Výuka bude ukončena v 9:00. Žáci si přinesou tašku (složku) na žákovskou knížku a dokumenty pro rodiče.

Výdej obědů od 11:45 do 14:00.

Ve čtvrtek 2. září si žáci přinesou již přezůvky, kladku a k ní dva klíče (někteří žáci si nechali náhradní klíče ve škole). Šatní skříňka bude stejná jako vloni. Dále si všichni přinesou psací potřeby. Ve čtvrtek a také v pátek 3. září budou probíhat třídnické hodiny. Konec vyučování bude upřesněn (předpoklad je 5 vyučovacích hodin s postupným odchodem na oběd).

Ve společných prostorách školy musí mít všichni žáci roušky nebo respirátory.

V úterý 7. září od 16:30 proběhnou třídní schůzky s rodiči v kmenové třídě 8. A.

Přeji vám příjemně strávené poslední dny prázdnin a těším se na viděnou

Lucie Krčmarská