Zahájení školního roku 2022 / 2023

Vážení rodiče, milí žáci.
Prázdniny pomalu končí, začne nový školní rok. Vkládám informace k prvnímu školnímu týdnu
1. – 2. září 2022. Zároveň připomínám pomůcky pro 4. třídu. Těším se na vás.
Vaše třídní učitelka Mgr. Kateřina Bílková